มันคือโปรแกรมทำหน้าที่อะไรครับ
ผมลงไปแล้วมาดูที่ผมโหลดบิทไว้
เน็ตผม 256 (วิ่งไม่ถึงด้วย)
ปกติโหลดจะวิ่งที่ 20 K
พอลงโปรแกรมแล้วหันไปดู มันวิ่งที่ 29-30 เฉยเลย
ไม่ทรายว่าเป็นที่โปรแกรมไหมครับ งง