บ้านผมใช้adsl tot 1024ครับแต่วิ่งแค่800+เพราะผมบอกว่ามันใช้โปรแกรมเร่งครับแล้วตรวจดูมันบอกว่าจะเพิ่ม200-300 คือว่าจะวิ่ง100หรือ1300+ครับ อยากรู้ว่ามีโปรแกรมอะไรเร่งได้ดีๆบ้างครับ