อยากได้ตัว Register ของ Ulead 10 ใครมีขอความอุปการะด้วยค๊าบ