วันนี้ไปเห็น ram ocz 1g ซิ้งทองคือมีขายแบบเดี่ยว
ที่เคยเห็นจะขายเป็นคู่ กลัวเป็นของปลอมอะเลยไม่กล้าลอง
มันจะลากดีกว่า kingmax ของเดิมเปล่า ถ้าไม่ซื้อแบบ kit