คือว่าแผ่นที่มีเสียอ่ะ หาทาง Googl หาไม่เจอแล้ว หลักฐานกล่องก็ไม่มีอ่ะ ทิ้งไปแล้ว ซื้อมานานแล้ว ครับ ใครมีช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณมากมาย