ช่วยด้วยครับ คือคิดจะซื้อ เพื่อนๆมีความเหนว่ายังไงบ้างครับ