พิมพ์URLไม่ได้ใส่ตัวหนังสือไม่ได้เลย ถ้าคลิกลากตัวหนังสือทั้งหมดก้อจะเเฮงค์ เป็นเพราะอะไรครับ
ขอบคุณมากๆนะครับ