คือ หลายๆคนบอกว่าไม่ต้องเซต แต่ทำใมเล่นกะเดโมเกมส์ GT แล้วมันไม่ตอบสนองเลย ใครมีประสบการณ์ช่วยด้วยจ้า