ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ใครทำใด้ช่วยแนะนำทีครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง