อยากขอวิธีการ ghost ผ่านแลน ใครรู้ช่วยกรุณาชี้แนะด้วย