ผมจะทำ Project OS รบกวนหน่อยครับ

เป็นเรื่อง linux shell and history feature

ให้พัฒนา Shell ซึ่งทำงานใต้ระบบปฏิบัติการ Linux โดย Shell ดังกล่าวนอกจากจะรับคำสั่งที่่ผู้ใช้ปป้อนตามปกติแล้ว จะต้องมีความสามารถในการจดจำคำสั่งผู้ใช้ป้อนได้ล่าสุดได้(history)
ได้สูงสุดอย่างน้อย 10 คำสั่ง ซึ่งวิธีใช้ history จาก shell นี้ก็คือเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม ctrl+c
shell จะแสดงรายการคำสั่ง 10 คำสั่งหลังสุด โดยผู้ใช้สามารถเลือกคำสั่งเหล่านีั้มาทำงานได้โดยพิมพ์คำสั่ง r และตามด้วยตัวอักษรตัวแรกของชื่อคำสั่ง ในกรณีที่ตัวอักษรตัวแรกชื่อซ้ำกันให้เลื่อกตัวหลังสุด s ในกรณีที่กด r ตัวเดียวก็จะเป็นการเรียกคำสั่งหลังสุด

ตัวอย่างเช่น

คำสั่งที่อยู่ใน history list คือ wc ls ถ้าผู้ใช้กด r l ก็จะเป็นการเรียกคำสั่ง ls ขึ้นมาทำงาน แต่ถ้าผู้ใช้ป้อน r ตัวเดียว ก็จะเป็นการเรีนกคำสั่งหลังสุดขึ้นมาทำงาน ซึ่งก็คอ ls และคำสั่งที่ถูกเรียกจากวิธีการนี้ จะต้องถูกเพิ่มเป็นรายการคำสั่งล่าสุดด้วย
รบกวนตอบด้วยนะครับ ส่ง link ที่เกียวข้องมาด้วยก็ดีนะคับ จะเป็นพระคุนมากๆ
เพราะ อาจารย์ ในส่งหลังสอบ 2 อาทิตย์(มีเวลา 4 อาทิตย์รวมสอบ)
แต่เพื่อนผมมันจะต้อง ไปฝีกงานกับ work & traval ซึ่งสอบเสร็จวันสุดท้ายแล้ววันรุ่งขึ้นไปเลย
เท่ากับว่ามีเวลาทำร่วมกับเวลาสอบ 2 อาทิตย์ 3 วัน