ใช้โปรแกรม Alcohol 120% จะทำอิมเมจไฟล์ จาก cd ค่ะ สั่งให้อ่านแผ่นด้วยความเร็วไม่เกิน 12x แต่มันอ่านด้วยความเร็วเกิน
ใช้โปรแกรม Alcohol 120% จะทำอิมเมจไฟล์ หรือสั่ง copy ไฟล์ จาก cd ค่ะ สั่งให้อ่านแผ่นด้วยความเร็วไม่เกิน 12x แต่มันอ่านด้วยความเร็วเกิน 32-40x ตลอด
ทำไมมันสั่ง block speed ไว้ที่ 2x แต่ทำไมมันอ่านเร็วเกินทุกทีเลยคะ มันเพราะอะไรคะแล้วจะแก้ไขอย่างไรดีคะ