จะใช้กับ Juiced2 อะคับ ถ้าเห็นใจ ทิ้งเบอร์ไว้นะคับ ขอบคุณคาบ