อยากทราบว่าอุณหภูมิความร้อนเท่าไรของ cpu/ hard นัย Notebook นะสภาพบริเวณพื้นที่ปกตม่ายมีแอร์มีแต่ลมนะครับ...ควรอยู่ประมาณเท่าไรกี่องศา
จึงถือว่าปกติ...ทุดยี่ห้อครัย...คัยรู้ช่วยตอบทีนะครับ