เพิ่งไปเจอในเว็บมา เห็นว่ามี beta ออกมาแล้วด้วย แต่ผมอยากรู้ว่า win ทั้ง 2 อันต่างกันยังไงคับ