คือผมกดตามปุ่มสีแล้วแต้มไม่ขึ้น ช่วยสอนผมเล่นที งงมากๆ