ตอนต่อเนตมานขึ้นว่า Run-time error 70 Permission Denied แต่ก็ยังต่อได้ปกตินะครับ แต่มันจะขึ้นมาทุกครั้งที่ต่อเนตอะครับ แก้ยังไงครับ แล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไร สอบถามผู้รู้ช่วยบอกที