มีคนใช้ไหมคัรบ แล้ว สเปคเปนเช่นไร แรงกว่าปกติยังไงครับ จะมีไหมน่า