ผมลอง Load มาใช้ Test Memory BW แปลกที่กด Refresh แล้วค่ามันดีขึ้น
ตามรูป ครั้งที่ 1 , 2 , 3
แล้วมา Stable ประมาณรูปที่ 3 เป็นกันไหมครับ