Turion 64 x 2มันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้างครับ
แล้วถ้าจานำnotebookมาประกอบเองจะต้องไปชื้ออุปกรณ์แถวไหนครับ
ขอบคุณมากครับ