สมมติว่ามี home theater 5.1 เราจะต่อกับส่วนไหนของเมนบอร์ดให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดครับ