ช่วยทีนะ พอดีว่าอยากล็อคพาส ระหว่าง lan นะ แต่ทำไม่เป็นน ช่วยทีนะ นะเพราะว่า ชอบเข้ามาลงข้อมูลออกจากเครื่องเคือข่ายนะ ทำไงดีช่วยทีนะ