คือผมไม่สามารถว่าจะดูพลังงานแบดเตอรี่ ตรงเมนูไหนเหรอครับ พอดีเพิ่งซื้อมาน่ะครับ