ที่ใหนในภูเก็ตมีขายคอมแยกชิ้นมั่ง ไม่เอาแบบ Central นะครับถามไรตอบไม่รู้เรื่องเลย

ขอบคุณครับ