ในพันทิพย์มายังครับตัวที่ว่าไว้ข้างล่างอ่ะ
Powercolor HD 3650 512M GDDR3 Xtreme PCS