ถ้าผมจะแปลง PC อ่าน 1 ออก 3 แระเครื่องเป็นแบบครบครัน ช่อง PCI ก็ใส Soundcard
card TV LANcard เฮอ ๆ

ที่ต้องการจะถามคือ
1.ขนาด เคส ATXทั่วไปใช้ได้ใช่มั้ยครับ
2.PSU ขนาดเท่าไหร่ถึงจะพอ และใช้ยี่ห้อไหนดีครับ
3.เครื่องไร้ท์ควรใช้เป็น SATA หรือ IDE(ต้องใส่ PCI to IDE) ถึงจะเหมาะสม

คิดว่าถ้ามีตังจะทำเครื่องแบบ HTPC ไปเลย