อยากทราบว่ามีใครใช้โปรแกรม asio4all ได้บ้างเปล่า อยากรู้ว่าที่เครื่องผมใช้ไม่ได้เพราะ่ว่าเป้น vista หรือเพราะว่ามันไม่ซับพอต