ขอคีย์เกม เดอะซิมส์2 ทริปซ่าส์ได้มั้ยครับ ต้องการด่วนมาก