หลังจากอัพเฟิร์มแวร์ แล้ว ฟอแมต พื้นที่มันเหลือแค่ 472 mb เอง ไมมันหายไปเยอะจัง ใช้เฟิร์มแวร์รุ่น 1.13