ผมอยากทราบว่า เมื่อเราทำการต่อ lan เครื่องคอมต่างๆแล้วจะให้เครื่องลูกได้ทำการใช้โปรแกรมขายของหน้าร้าน ในแต่ละวันเมื่อขายของเสร็จจะทำการปิดบัญชีรายวัน ซึ่งต้องการให้ข้อมูลที่ขายของได้ในแต่ละเครื่องให้ถูกส่งกลับไปที่เครื่องตัวแม่ด้วย เพื่อเวลาจะทำการใช้ข้อมูลจะไม่ต้องไปที่ตัวเครื่องลูก และการทำแบบนี้จะใช้แค่เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวได้ไหมครับ หรือต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ วิธีที่ทำแบบนี้ใช่ Connect work หรืออย่างอื่นครับ
ขอขอบคุณผู้ที่ช่วยให้ความกระจ่าง ณ ที่นี้ด้วยครับ