คือผมต่อ Tv tuner เข้า line in ของ sound card แล้วไปปรับ ตรงเมนู Device control ใน control panel โดยปรับดังนี้
sampling rate 44.1 kHz
bit depth 24 bits ผลคือTV tuner ไม่มีเสียง แต่เวลาเปิดเพลง,หนังก็มีเสียงปกติ
แต่ผมลองเปลี่ยนค่า sampling rate เป็น 48 kHz Tv tuner จึงมีเสียง ผมเลยสงสัยว่า ทำไมปรับ sampling rate ที่ 44.1 kHz Tv tuner จึงไม่มีเสียง
ปล.ผมใช้ sound card รุ่นS OUND BLASTER AUDIGY VALUE 7.1 ครับ