ไม่ทราบว่าไฟ defalut cpu ของe 2160 อยู่ที่เท่าไรครับ ทั้ง full laod และไม่ full นะครับ

แล้ว e6550 week ไหนที่เทพๆครับ