อยากให้เสียงแหลมมันพุ่งขึ้นไปอีกหน่อยหนะครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าใช้สายอะไรดี เน้นฟังร็อคเป็นหลัก