ตอนแระจะเอาultra120แต่หมดเลยได้ตัวนี้มา
อุณหภูมิลดไป10+ถือว่าคุ้มกับ1พันบาท