ขอความคิดเห็นจากทุกๆท่านที่ใช้Nod32_V.3หน่อย
...................................................................

คุณคิดว่าNod32_V.3ต้องเซ็ตเพิ่มอีก
หรือ แบบเดิมๆดีอยู่แล้ว
...................................................................

อยากได้ความคิดเห็นจากทุกๆท่านว่าคิดกันอย่างไร
เพราะ บ้างคนก็บอกว่าแบบเดิมๆดีอยู่แล้ว
แต่บ้างคนก็บอกว่าต้องการเซ็ตเพิ่มอีก
...................................................................

ส่วนผมเซ็ตเองเรียบร้อยแล้ว
...................................................................