ตัวนับจำนวนผู้เข้าชม ชัวโมง/ชัวโมง วัน/วัน ดูว่าผุ้เข้าชมขณะที่ออนไลน์ว่ามีเท่าไร ต้องทำอย่างไรบ้าง ใครช่วยที