ใช้ GA - M52L-S3 บวกกับ X2 4200 Inno 3D 7300 GS ครับ O/C ได้เท่าไรครับ