เวลาเปิดเครื่อง หรือเปิด โปรแกรมใหม่อ่ะค่ะ

มันจาขึ้น box ว่า

Windows-Currupt File

The file or directory C:\$Secure is corrupt and unreadable.
Please run the Chkdsk utility.

ตลอดเลยอ่ะค่ะ แล้วก้อไม่สามารถใช้ โปรแกรม Defragment ได้ด้วย

อยากทราบว่า มีปัญหาอะไรคะ แล้วจะแก้ไขได้ยังไง