ไบออส มันไม่เก็บค่าวันและเวลา มันเป็นเพราะอะไร ได้ซื้อถ่านมาเปลี่ยนใส่ใหม่จะเก็บค่าได้ประมาณ 5-7 วัน มากสุดไม่เกิน 2 อาทิตย์ มันจะกลับค่าไปปี 2002 หรือ 2545 เป็นเพราะไบออสมันเสื่อมหรือเปล่า ผมได้ทำการอัพเดทแฟลชไบออสแล้ว เ็ป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก็ยังไ่ม่หาย ใครที่เก่งๆ ช่วยตอบให้หน่อยครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง คอมฯซื้อมาได้ยังไม่ถึงปีเลย ขอบคุณครับ MB รุ่น Asus P5LD2 SE