คือไปโหลดเว็ปต่างประเทศ มันนานเหลือเกินคับ คัยมีขอหน่อยนะคับ
แล้วก็ Neverwinter Nights 2 ด้วยคับ ขอ patch ใหม่ๆ หนอ่ยคับ พอดีเพิ่งลงเกมไป