ขอความช่วยเหลือและคำแนะนำหน่อยครับ

ปัญหาคือ ลงโปรแกรม Mindjet Mindmanager Pro7 แล้วเปิดใช้งาน แล้วพอจะ Save โปรแกรมปิดตัวเองครับ

รบกวนคำแนะนำจากผู้รู้ทั้งหลายครับ

ขอบคุณมากครับ