ขอผู้รู้ช่วยหน่อยครับ...เปิดเครื่องมาเข้า windows ไม่ได้ bios ไม่ได้ F8 ไม่ได้
กด switch แล้วก็ค้างอยู่ที่ logo ไม่สามารถ control keyboard ได้ ไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้น
ขอผู้รู้ช่วยด้วย

board : asus av700
cpu : atlon xp 2600
ram : 512 mb
hdd : 80 G