เวลาเนตหลุด เราสามารถตั้งให้มันต่อเนตอัตโนมัตได้มั้ย...

~ ใช้เนต รายเดือนอยู่ครับ ~

ไม่รู้ไม่เป็นไรครับ ไม่ ซ๊เครียด...