คือ note book ผม ใช้ harddisk 40g 4200rpm buffer 2m อยู่
กำลังคิดว่าจะ ซื้อ harddisk ที่มัน 5400 rpm buffer 8m มาใส่แทน
แล้วเอาตัวเก่า ออกมาทำ external harddisk พกพา อ่ะครับ

ไม่ทราบว่า เพื่อนๆท่านใดเคย ทำแบบนี้บ้าง

อยากทราบว่า การทำงานของ เครือ่ง เร็วขึ้น รู้สึกได้บ้างไหม

ps. ผม ถ่าย ข้อมูล ขนาดใหญ่ บ่อย พอสมควรเช่น 700m - 2gig