ภาพที่ต่อจาก W2207 DVI port กับรุ่นW2207H ที่สามารถ ต่อเข้ากับ HDMI ได้
ภาพจะแตกต่างกันไหมครับ ผู้รู้จริงช่วยแนะนำที่