คือผมใช้ windows 2003r2 ติดตั้ง FTP เป็น FTP ที่ติดมาครับ windows 2003 ครับ
แต่ปัญหาคืออยากมี username 10 user ให้ 10 คน set ยังไงครับ