เอาทั้ง AMD และ Intel นะครับ
เอาบอร์ดที่ใช้ได้นานนิดเนื่องอะครับ