อยากรู้ว่า Amd,Core2Duo,DuoCore มันทำงานอย่างไรและต่างกันอย่างไร รบกวนด้วยนะครับ
Amd เน้นอะไร ดีอย่างไร ทำงานอย่างไร อะครับ
Core2Duo เน้นอะไร ดีอย่างไร ทำงานอย่างไร อะครับ
DuoCore เน้นอะไร ดีอย่างไร ทำงานอย่างไร อะครับ