หาที่ต่อไม่เจอครับ X-FI MUSIC จะโยงสายไป FRONT PANEL ด้านหน้าเพื่อเสียบหูฟัง ดูในคู่มือก็ไม่เห็นมีบอก ใครทราบช่วยบอกด้วยครับ หรือ ขอรูปก็ยิ่งดีครับ ขอบคุณครับ