คือผมอยากทราบวิธีไรท์เกมส์ ที่มันเกินดีวีดี5 เป็นดีวีดี52แผ่นคับ โดยเวลาลงมันสามารถรันได้เลยไม่ต้องจับมาแตกไฟล์รวมกัน